Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων

Η διαχείριση των ακινήτων σε επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών, περιλαμβάνει τη δημιουργία σεναρίων εκμετάλλευσης, τις προτάσεις για τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων που προσφέρει το ακίνητο, την τεχνική προετοιμασία της προώθησης στην αγορά, το συντονισμό και τις ενέργειες έκθεσης του ακινήτου προς διάθεση. Αποτελεί προοίμιο της ανάθεσης της ιδιοκτησίας σε μεσιτικά γραφεία με σκοπό την εύρεση αγοραστικού κοινού. Η εταιρεία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας  επικουρώντας στη λήψη αποφάσεων και στοχεύοντας στην αποδοτικότερη διάθεση του ακινήτου στην αγορά.

Υπηρεσίες επένδυσης και ανάπτυξης ακινήτων

Η ανάπτυξη αποτελεί τμήμα της οικοδομικής δραστηριότητας στον τεχνικό τομέα και αναλαμβάνονται εξ΄ ολοκλήρου κατασκευές σε εργολαβικό επίπεδο, ακολουθώντας τεχνικά και εκτιμητικά σενάρια μεγιστοποίησης της απόδοσης ενός ακινήτου. Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκ θεμελίων ανέγερση ως εργολάβος κατασκευών, σε συνέχεια της πολυετούς εμπειρίας, στην κατασκευή τόσο οικιστικών, όσο και επαγγελματικών ακινήτων.

Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

Στα πλαίσια της συμβουλευτικής, σε όλο το φάσμα του τεχνικού τομέα, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες είτε πρόκειται για μικρές, οικογενειακές αποφάσεις σχετικά με την ιδιοκτησία είτε για μεγάλης κλίμακας αποφάσεις, που αφορούν οικιστικά ή επαγγελματικά ακίνητα μεγαλύτερης κλίμακας.

Υποστήριξη σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας

Η πολεοδομική νομοθεσία αποτελεί καίριο εργαλείο για την ευελιξία εξεύρεσης νόμιμων λύσεων στα τεχνικά και αδειοδοτικά θέματα. Η ραγδαία μεταβολή του πολεοδομικού καθεστώτος με την έκδοση ολοένα και περισσότερων νομοθετημάτων, δημιουργεί θέματα ερμηνείας και ομιχλώδεις πολεοδομικές καταστάσεις. Η συνεχής ενημέρωση και η τεκμηριωμένη ερμηνεία διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη επαφή με το υφιστάμενο καθεστώς και προσφέρουν λύσεις σε κάθε πολεοδομικό θέμα.

Υποστήριξη για την επίλυση τεχνικών θεμάτων / διενέξεων ιδιοκτησιακού καθεστώτος

Επιτακτική είναι  πολλές φορές η ανάγκη σύνταξης τεχνικών εκθέσεων και τεχνικών εγγράφων, η ανάλυση εξεύρεσης τεχνικών λύσεων, η τεκμηριωμένη τεχνικά υποστήριξη σε καθημερινά θέματα, που προκύπτουν όσον αφορά την ακίνητη περιουσία. Οι διενέξεις ιδιοκτησιακού καθεστώτος αποτελούν συχνό φαινόμενο και αντιμετωπίζονται με την προσεκτική εφαρμογή των τίτλων και των οικοδομικών αδειών. Η μακρόχρονη ενασχόληση με τον τομέα των τεχνικών πραγματογνωμοσυνών, διασφαλίζει την εμπειρία και την κατάρτιση σε θέματα παρόμοιου αντικειμένου.