Επαγγελματικά – Βιομηχανικά ακίνητα

Έκδοση οικοδομικών αδειών

H μακρά θητεία του ιδιοκτήτη της εταιρείας στην έκδοση οικοδομικών αδειών στη βιομηχανική περιοχή του Σχηματαρίου και των Οινοφύτων, όπως και στη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας – Μαγούλας – Ελευσίνας, συνδυάζει την εμπειρία με την αξιοπιστία. Η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για την έκδοση οικοδομικών αδειών επαγγελματικών ακινήτων που περιλαμβάνουν την τοπογράφηση, το σχεδιασμό, την εκπόνηση αρχιτεκτονικών και μηχανολογικών μελετών, τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων και την έκδοση οικοδομικών αδειών. Οι ανάγκες εταιρικών ακινήτων καλύπτονται πλήρως και μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης  και κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, αναλαμβάνοντας οικοδομικές άδειες προσθήκης, αναθεώρηση των υφιστάμενων, τακτοποιήσεις και κτιριακές τροποποιήσεις, καλύπτοντας τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν.

Έκδοση αδειών εγκατάστασης

Η έκδοση άδειας εγκατάστασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, όσο και για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης κατατάσσοντας τη δραστηριότητα, καθορίζοντας τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και διεκπεραιώνει τη διαδικασία.

Έκδοση αδειών λειτουργίας

Μέρος της έκδοσης αδειών λειτουργίας είναι η πολεοδομική υποστήριξη στην διαδικασία, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα του ακινήτου, καθορίζοντας τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και σε συνεργασία με μηχανολόγο μηχανικό ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης ή αναθεώρησης αυτής. Η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως τις απαιτούμενες ενέργειες, καλύπτοντας τις ανάγκες.

Ανάληψη διαδικασίας λήψης εγκρίσεων

Η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (δασαρχείο, αρχαιολογία, συμβούλιο αρχιτεκτονικής, συμβούλιο πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων, κ.α.) αποτελεί συνήθως το μεγαλύτερο φόρτο για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την έκδοση αδειών εγκατάστασης και αδειών λειτουργίας. Η διαδικασία συνήθως είναι χρονοβόρα, ενώ απαιτείται επιμονή, συνέπεια και αποτελεσματικότητα προκειμένου να διεκπεραιωθούν εντός εύλογου χρόνου. Οι ανάγκες της λήψης εγκρίσεων καλύπτονται πλήρως από την εταιρεία.