Εταιρική δομή & διάρθρωση

Η ομάδα της εταιρείας είναι εξαιρετικά δυναμική και αναπτυσσόμενη, με νέα μέλη να προστίθενται εξαιρετικά συχνά, ενώ πληθώρα εξωτερικών συνεργατών συνδράμουν ανάλογα με το έργο.

Στυλιανός Θεοδώρου R.E.V.

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μ.Β.Α., Μ.Sc., P.M.P.

Ιδρυτής της εταιρείας

Αγγελική Βούλγαρη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αθανάσιος Λαγιόκαπας

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αφροδίτη Κορδέλα, M.Sc.

Γραμματειακή υποστήριξη

Παναγιώτης Κατσιαβριάς

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.