Η εταιρεία

Σχετικά με εμάς

Η εταιρεία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, ενώ διατηρείται από τον ιδρυτή της, παράλληλη έδρα, στη Θήβα Βοιωτίας. Η γεωγραφική διασπορά των έργων είναι στην Αττική και στη Στερεά Ελλάδα, ειδικότερα στη βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου, χωρίς όμως να απουσιάζει η παρουσία στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο. Η εταιρεία έχει πλέον επεκτείνει το γεωγραφικό πεδίο δραστηριότητας της, στο σύνολο της χώρας.

Κάνουμε μια συνειδητή και συνεχή προσπάθεια να συνδυάσουμε τα δυνατά σημεία της μακρόχρονης εμπειρίας, με την παροχή αξιόπιστων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Χτίζουμε άριστες σχέσεις με τους πελάτες, τα τεχνικά συνεργεία, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες, όπως και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Εξισορροπούμε τους βραχυπρόθεσμους στόχους των πελατών με τα μακροπρόθεσμα οράματά τους.

Η Structura απευθύνεται σε ιδιώτες και εταιρείες, υποστηρίζοντας τεχνικά και συμβουλευτικά οικιστικά, εμπορικά, βιομηχανικά και ειδικά ακίνητα.